Nhận Diện Thương Hiệu

THÔNG TIN DỰ ÁN nhà Thầy thành

 • Chủ đầu tư: Phan Thành
 • Mã dự án: BT 2014A1
 • Chủ trì thiết kế: kts. Thới Ngọc Trung
 • Thiết kế nội thất:Thới ngọc Trung
 • Diện tích lô đất: 10m x 40m
 • Diện tích xây dựng: 120m2
 • Số tầng cao:Trệt
 • Tổng diện tích sàn xây dựng:130m
 • Bề rộng mặt tiền: 9m
 • Năm xây dựng:2014
 • Năm thiết kế:2014

THÔNG TIN DỰ ÁN nhà nghỉ Hoàng Lộc

 • Chủ đầu tư: Mr Rin
 • Mã dự án: MT 2014A1
 • Chủ trì thiết kế: kts. Thới Ngọc Trung
 • Thiết kế nội thất:Thới ngọc Trung
 • Diện tích lô đất: 25m x 100m
 • Diện tích xây dựng: 350m2
 • Số tầng cao:Trệt
 • Tổng diện tích sàn xây dựng:450m
 • Bề rộng mặt tiền:
 • Năm xây dựng:2015
 • Năm thiết kế:2015