XEvil 5.0: Chương trình tốt nhất cho bạn! giải quyết được phát hành !!

Thông báo ban quản trị
Post Reply
User avatar
Heatherjudge
Posts: 15
Joined: Thu May 27, 2021 11:28 pm

XEvil 5.0: Chương trình tốt nhất cho bạn! giải quyết được phát hành !!

Post by Heatherjudge » Sun May 22, 2022 7:07 pm

Image

XEvil 5.0 tự động giải quyết nhất loại bạn!,
Bao gồm cả những loại bạn!: ReCaptcha v.2, ReCaptcha v.3, Hotmail (Microsoft), Google, Solve Media, BitcoinFaucet, Steam, +12k
Chương trình hỗ trợ phổ biến nhất loại APIs: 2captcha, anti-captcha, rucaptcha, deathbycaptcha, ...
Quan tâm? Chỉ google cho XEvil 5.0!
Miễn phí XEvil Demo là có!

Ngoài ra, đó là một chiết khấu có thể mua cho đến ngày 31 Tháng: -30%!

http://XEvil.Net/

Chủ đề này được tạo ra với intellectuall khối lượng-hệ thống đăng của XRumer + XEvil 5.0

Post Reply